9.09.2014 г.

Първите насаждения от Shan tong в България / и в Европа / - засадени април 2011 г.
 
Насажденията са в североизточна България , 
при не поливни условия .

27.09.2013 г.

ИМПРЕСИИ от НАШИ НАСАЖДЕНИЯ 1

Paulownia shan tong - сезон 2013
 
Paulownia tomentosa /април 2009 - май 2013/