9.09.2014 г.

Първите насаждения от Shan tong в България / и в Европа / - засадени през април 2011 г. експериментално на наш терен в района на Дулово
 
Насажденията са в североизточна България , 
при неполивни условия .